Tietoa meistä

Satakunnan Kennelpiiri ry katsotaan perustetuksi maaliskuun 30. päivä 1947, jolloin kymmenen kennelihmistä ympäri Satakuntaa kokoontuivat Porissa Hotelli Otavassa. Perustetun yhdistyksen nimeksi tuli Satakunnan Kennel-Keskus ry ja kotipaikaksi Pori. 

Yhdistyksen nimi muutettiin Satakunnan Kennelpiiri ry:ksi vuonna 1955, jolloin maahamme luotiin kennelpiirijärjestelmä. 

Nykyään Satakunnan Kennelpiiri kattaa n. 150 jäsenyhdistystä. Kennelpiiriin kuuluu 22 kuntaa.


Kennelpiiri toimii kennelpiirin alueen koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien tukena ja edunvalvojana. Tavoitteenamme on valvoa ja varmistaa alueellamme aktiivisesti toimivan koulutus-, harrastus-, koe- ja näyttelytoiminnan toimivuus. 

Lisäksi kennelpiirin tarkoituksena on edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä tavoitteista. 

Kennelpiirin toiminnan periaatteena on edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kennelpiirin toiminnan tarkoituksena on myös vaalia suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.

kuva: Justiina Uusihonko