Kennelpiirin mikrosirunlukijat sekä alueemme mikrosiruttajat

Satakunnan Kennelpiirin mikrosirun lukulaitteita voivat lainata näyttelyiden, kokeiden ja kilpailujen järjestäjät, jotka ovat Satakunnan Kennelpiirin jäsenyhdistyksiä.

Laite on palautettava sen luovuttaneelle henkilölle välittömästi tapahtuman jälkeen.

Tapahtuman järjestäjä:

  • noutaa ja palauttaa laitteen omalla kustannuksellaan, koska laitteet ovat helposti rikkoutuvia, niitä ei postiteta
  • korvaa huolimattomasta käytöstä tai laitteen katoamisesta aiheutuneet vahingot.
  • vastaa siitä, että laitteita käytetään ainoastaan kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä tunnistusmerkintöjen tarkastamiseen
  • ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa on huolehdittava, että laitteet eivät kastu ja talvella suojattava kylmältä laitteiden toimintakunnon säilyttämiseksi

Lista henkilöistä, joilla on hallussa kennelpiirin mikrosirunlukija. Samasta listasta löydät myös alueellamme toimivien mikrosiruttajien yhteystiedot.

kuva: Justiina Uusihonko